Afslutning og status

Lektion 5: Sådan laver du en Popup med Poptin

Sådan laver du Pop-ups med Poptin

Formål:

 • Oprette og tilpasse pop-ups med Poptin for at øge lead-generering og engagement på din hjemmeside.
 • Øvelser og vigtige punkter finder du under videoen.


Trin 1: Opret en Ny Form

 1. Klik på New Form:
  • Gå til din Poptin-konto og klik på New Form.
 2. Vælg Pop-up:
  • Gå til sektionen for pop-ups ved at vælge pop-ups øverst.
 3. Vælg Formål:
  • Vælg Get More Leads for at fokusere på lead-generering.

Trin 2: Vælg og Tilpas Pop-up Template

 1. Vælg en Template:
  • Vælg en passende template fra listen. For eksempel, vælg en aflang template.
 2. Tilpas Template:
  • Klik på Customize for at tilpasse pop-up’en.
  • Navngiv pop-up’en (f.eks. Popup Web) og klik på Customize form.
 3. Ændr Farver:
  • Tilpas farverne ved at indsætte dine egne farvekoder.
  • Klik på de farvede elementer (f.eks. baggrund og knapper) og indsæt dine farvekoder fra din palette.

Trin 3: Tilføj og Rediger Indhold

 1. Rediger Tekst:
  • Klik på teksten og skriv din ønskede besked (f.eks. Guide til 0 kr., 10 tips til at blive en bedre leder).
 2. Ændr Tekstfarve:
  • Markér teksten, vælg farven fra din palette og indsæt farvekoden.
 3. Tilføj Input Fields:
  • Klik på Input fields og tilføj felter for navn og e-mail.
  • Sørg for at felterne er korrekte og passende.
 4. Tilpas Knap:
  • Ændr tekst på knappen (f.eks. Ja tak).
  • Tilpas knapfarver ved hover-effekt.

Trin 4: Integration med MailerLite

 1. Tilføj Integration:
  • Gå til integrationssektionen og vælg MailerLite.
  • Indsæt API-token og gruppe-ID fra din MailerLite-konto (se tidligere lektion om integration for detaljer).

Trin 5: Tilføj Succes-side (Valgfrit)

 1. Tilføj Takkeskærm:
  • Klik på Takkeskærm og tilpas beskeden, der vises efter tilmelding.

Trin 6: Opsætning af Visningsregler

 1. Vælg Visningsregler:
  • Gå til sektionen for visningsregler.
  • Angiv, at pop-up’en eks. kun skal vises på forsiden af dit website.
  • Angiv frekvens (f.eks. vis kun én gang om dagen).
  • Vælg, om pop-up’en skal vises på mobil, desktop eller begge dele.
 2. Opsæt Trigger:
  • Vælg, hvornår pop-up’en skal vises (f.eks. ved exit-intent, time delay på 15 sekunder osv.).

Trin 7: Publicer og Test Pop-up

 1. Publicer Pop-up:
  • Klik på Publish for at gøre pop-up’en live.
 2. Test Pop-up:
  • Gå til din hjemmeside og opdater siden (Ctrl+F5).
  • Bekræft, at pop-up’en vises korrekt efter den indstillede forsinkelse.

Afsluttende Bemærkninger

 • Tilpasning og Fejlfinding:
  • Juster og tilpas pop-up’en efter behov for at sikre, at den passer til din hjemmeside og opfylder dine mål.
  • Hvis du oplever problemer, kan du kontakte Poptins support for hjælp.

Ved at følge disse trin kan du effektivt oprette og implementere pop-ups med Poptin for at øge engagementet og lead-genereringen på din hjemmeside.


Øvelser:


 • Opret en popup til din hjemmeside og annoncer for din freebie.

Monnieh Petersen
Latest posts by Monnieh Petersen (see all)